Macau Hua Lian

Chinese tea ~ Macau Hua Lian ~ Green puerh