Ripe Puerh Tea


Chinese tea ~ Ripe puerh tea
1970's Yunnan Yea Sheng Shou Zhuan Brick Tea, RipeRPS-0000221970's Yunnan Yea Sheng Shou Zhuan Brick Tea, Ripe$11.00
1990's CNNP Jin Zhuan Brick Tea, RipeRPS-0000011990's CNNP Jin Zhuan Brick Tea, Ripe$2.50
1990's Ji Xin Fulushouxi Brick Tea, RipeRPS-0000021990's Ji Xin Fulushouxi Brick Tea, Ripe$2.60
1990's Ji Xin Metal Tin Loose Tea, RipeRPS-0000031990's Ji Xin Metal Tin Loose Tea, Ripe$3.00
1990's Jin Ya Gong Ting Teji Puerh Tea, RipeRPS-0000041990's Jin Ya Gong Ting Teji Puerh Tea, Ripe$2.50
2002 Dayi Gaoji Shu Cha Loose Tea, RipeRPS-0000062002 Dayi Gaoji Shu Cha Loose Tea, Ripe$2.00
2002 Xiaguan Shu Zhuan Brick Tea, RipeRPS-0000162002 Xiaguan Shu Zhuan Brick Tea, Ripe$1.90
2005 Xiaguan 8663 Shu Bing Tea Cake, RipeRPS-0000172005 Xiaguan 8663 Shu Bing Tea Cake, Ripe$1.50
2005 Xiaguan Shu Zhuan Brick Tea, RipeRPS-0000182005 Xiaguan Shu Zhuan Brick Tea, Ripe$1.40